Home / BESTELLEN

BESTELLEN

Wil je meer inzicht in het didactisch handelen van je leerkrachten bij gepersonaliseerd leren met behulp van een passende kijkwijzer? Wil je geen grote vragenlijsten meer invullen tijdens een klassenbezoek en niet veel tijd kwijt zijn met het maken van een verslag? En daarnaast een koppeling tussen de bevindingen uit de observatie en de zelfreflectie van de leerkracht? Dan is de Leerkrachtwijzer dé oplossing voor jouw school!

De Leerkrachtwijzer kan op twee manier worden ingezet: als observatie-instrument door directie om leerkrachten te observeren/beoordelen tijdens het gepersonaliseerd onderwijs of als zelfreflectieinstrument voor leerkrachten, waarbij ze kritisch kunnen kijken naar hun eigen handelen tijdens het gepersonaliseerd onderwijs.

Observatie-instrument | Met de Leerkrachtwijzer kunt uw leerkrachten feedback geven op hun didactische vaardigheden in het gepersonaliseerd onderwijs. De resultaten en de persoonlijke rapportage geven u en uw leerkrachten waardevolle inzichten, tips en adviezen om de diverse aspecten van gepersonaliseerd leren binnen de school en groepen verder te ontwikkelen.

Zelfreflectie-instrument | Met de Leerkrachtwijzer kunt u op een gemakkelijke manier reflecteren op uw eigen handelen binnen het gepersonaliseerd onderwijs. Om je werk als leerkracht goed uit te oefenen moet je beschikken over de juiste kennis en competenties. Je ontwikkelt je als leerkracht door regelmatig te reflecteren op je dagelijkse praktijk. Reflecteren helpt je inzicht te krijgen in wie jij bent als leerkracht, wat je sterke en zwakke kanten zijn, hoe en waarom jij handelt en hoe jij van bepaalde ervaringen kunt leren.

 

Bestellen:

Hoe wilt u de Leerkrachtwijzer inzetten?

Als observatie-instrument (directie)
Als zelfreflectie-instrument (leerkracht)

Bij deze bestel ik de Leerkrachtwijzer.

Top